5 juni 2009

1 år!


Nu har jag haft denna bloggen ett år. Jag har mest testat för mig själv hur det är att ha en publik dagbok. Inte länkat till andra bloggare, inte heller fiskat läsare från andra. Kanske blir det den stora utmaningen inför kommande år att "go public" och se om bloggen håller i det mera publika rummet. Känns lite främmande men också utmanande. Kanske är det internet som kommer hålla slöjden levande? Intressant diskussionsämne.

Inga kommentarer: